Mapa serwisu
XVII KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYKI
KKA’2011
19-22.06.2011 KIELCE - CEDZYNA

Organizator Konferencji

 

KOMITET AUTOMATYKI I ROBOTYKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  

Realizacja organizacji Konferencji 

 

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH
 

 

Patronat honorowy 

 

JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. mult.