Page map
XVII KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYKI
KKA’2011
19-22.06.2011 KIELCE - CEDZYNA

 

KOMITET AUTOMATYKI I ROBOTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN,

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH

Pod honorowym patronatem:J.M. Rektora Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Prof. zw. dr hab. inż. Stanisława Adamczaka, dr h.c. mult.