Mapa serwisu
XVII KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYKI
KKA’2011
19-22.06.2011 KIELCE - CEDZYNA

CEL  I  TEMATYKA

Konferencja stanowi tradycyjne krajowe forum prezentacji wyników oryginalnych prac badawczych i aplikacyjnych w dziedzinie automatyki, techniki systemów i robotyki.
Intencją Organizatorów jest integracja instytucji akademickich, ośrodków badawczych i przemysłu.

 

Tematyka Konferencji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • teoretyczne podstawy projektowania systemów automatycznego sterowania,
 • analiza systemowa oraz jej zastosowania techniczne i nietechniczne,
 • badania operacyjne w automatyce,
 • inżynieria wiedzy, sztuczna inteligencja, systemy ekspertowe w automatyce i technice systemów,
 • komputerowe systemy automatyki,
 • automatyzacja procesów dyskretnych oraz elastyczne systemy produkcji,
 • problemy projektowania i eksploatacji robotów,
 • robotyzacja procesów przemysłowych,
 • problemy projektowania, konstrukcji i eksploatacji systemów automatyki,
 • praktyczne przykłady realizacji systemów automatyzacji,
 • systemy mechatroniczne,
 • płynowe urządzenia automatyki,
 • systemy kształcenia w automatyce.