Mapa serwisu
XVII KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYKI
KKA’2011
19-22.06.2011 KIELCE - CEDZYNA

SEKRETARIAT KONFERENCJI

          Politechnika Świętokrzyska
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznych i Metrologii
Zakład Mechatroniki
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
p. 422, 423 budynek B
Tel. 41 3424502,  Tel.-Fax. 41 3424481 
e-mali: kka2011@tu.kielce.pl
www: http://kka2011.tu.kielce.pl
 
Adres do korespondencji z dopiskiem KKA’2011
Politechnika Świętokrzyska
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce