Mapa serwisu
XVII KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYKI
KKA’2011
19-22.06.2011 KIELCE - CEDZYNA

INFORMACJE DLA AUTORÓW 

Powinny być przysłane prace o charakterze podstawowym, zawierające oryginalne wyniki naukowe oraz prace o charakterze stosowanym, prezentujące nowe rozwiązania uwzględniające naukową problematykę Konferencji.

 

Kwalifikacja referatów zostanie dokonana na podstawie pełnych tekstów przez członków Komitetu Programowego Konferencji.

 

Publikacja referatów: 

  • Autorzy przesyłają streszczenia i pełne teksty referatów, według odpowiednich wzorów umieszczonych w instrukcjach (patrz poniżej), w tym samym terminie  Terminarz Konfrencji.
  •  Streszczenia zakwalifikowanych referatów (2 strony referatu – jedna w języku polskim, druga w języku angielskim) zostaną opublikowane w Zeszycie Naukowym Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach (3 pkt.);
  • Pełne teksty zakwalifikowanych referatów w języku polskim do 12 stron zostaną umieszczone w formacie PDF na  nośnikach cyfrowych z pamięcią USB (pendrive), dołączonych do drukowanych streszczeń w materiałach konferencyjnych;
  • Wybrane referaty o najwyższym poziomie naukowym, zakwalifikowane przez Komitet Programowy Konferencji, zostaną opublikowane w Monografii KAiR PAN (6 pkt.) po Konferencji.
  • Ilość zgłoszonych referatów zależy od wniesionych opłat konferencyjnych -  przyjmowany jest jeden referat z jedną opłatą konferencyjną, za drugi i kolejny referat uczestnik wnosi dodatkowe opłaty.

Informacja: teksty referatów  o odpowiednień tematyce zostaną dodatkowo opublikowane  w czasopismach: Hydraulika i Pneumatyka (6 pkt), Pneumatyka (6 pkt.), Diagnostyka (6 kpt.), Napędy i Sterowanie (2 pkt.)

 

 INSTRUKCJE 

Instrukcje przygotowania streszczeń referatów do publikacji drukowanej z Zeszycie Naukowym Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach (3 pkt.), wzory dokumentów w formacie MS Office Word:  wzor_KKA2011_streszczenie.doc   oraz PDF:  wzor_KKA2011_streszczenie.pdf. 

Instrukcje  przygotowania pełnych tekstów referatów w języku polskim do umieszczenia na nośniku elektronicznym, wzory dokumentów w formacie MS Office Word wzor_KKA2011_artykuł.doc oraz PDF: wzor_KKA2011_artykuł.pdf. 
Uwaga: multimedialną prezentację referatów podczas sesji  każdy uczestnik konferencji przygotowuje według własnego szablonu.

Instrukcje przygotowania plakatu, wzór plakatu w formacie MS Office Power Point: wzor_KKA2011_plakat.ppt.
Uwaga: tylko dla osób, ktore wybrały przy rejestracji  prezentację referatu na sesji plakatowej.

Instrukcje  przygotowania artykułów w języku polskim do publikacji w monografii KAiR PAN po KKA'2011,  wzory dokumentów w formacie MS Office Word : wzor_KKA2011_monografia.doc  oraz PDF: wzor_KKA2011_monografia.pdf.
 Uwaga: tylko dla osób, ktorych referaty zostaną zakwalifikowane przez KAiR PAN.