Page map
XVII KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYKI
KKA’2011
19-22.06.2011 KIELCE - CEDZYNA
INFORMACJE DLA AUTORÓW
 
Powinny być przysłane prace o charakterze podstawowym, zawierające oryginalne wyniki naukowe oraz prace o charakterze stosowanym, prezentujące nowe rozwiązania uwzględniające naukową problematykę automatyki.
Wstępna kwalifikacja prac zostanie dokonana na podstawie pełnych tekstów referatów według wymaganego szablonu. 
Publikacja referatów:
v Streszczenia zakwalifikowanych referatów (2 strony referatu – jedna w języku polskim, druga w języku angielskim) zostaną opublikowane w Zeszycie Naukowym Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach;
v Pełne teksty referatów zostaną umieszczone na przenośnych nośnikach cyfrowych z pamięcią USB (pendrive), dołączonych do drukowanych streszczeń w materiałach konferencyjnych;
v Wybrane referaty o najwyższych poziomie naukowym, zakwalifikowane przez Komitet Programowy Konferencji, zostaną opublikowane w Monografii KAiR PAN po Konferencji.