XVII Krajowa Konferencja Automatyki
19-22.06.2011 Kielce - Cedzyna