Page map
XVII KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYKI
KKA’2011
19-22.06.2011 KIELCE - CEDZYNA
Konferencja stanowi tradycyjne krajowe forum prezentacji wyników oryginalnych prac badawczych i aplikacyjnych w dziedzinie automatyki, techniki systemów i robotyki. Intencją Organizatorów jest integracja instytucji akademickich, ośrodków badawczych i przemysłu.