Page map
XVII KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYKI
KKA’2011
19-22.06.2011 KIELCE - CEDZYNA
TERMINARZ KONFERENCJI
 
Wysyłanie zaproszeń i informacji o Konferencji: 
01.10.2010r.
 
Zgłaszanie uczestnictwa i przesłanie pełnego tekstu referatu oraz streszczenia:
15.02.2011r.
 
Informacja dla autorów o przyjęciu referatów:
15.04.2011r.
 
Nadesłanie poprawiny tekstów referatów i wniesienie opłat:
15.05.2011r.
 
Przesłanie uczestnikom programu Konferencji:
31.05.2011r.
 
Termin Konferencji: 
19-22.06.2011r.