Page map
XVII KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYKI
KKA’2011
19-22.06.2011 KIELCE - CEDZYNA

 

 

 

Pierwszy dzień 19.06.2011r.

 09:00 –12:00  Rejestracja uczestników w Auli Głównej Politechniki Świętokrzyskiej (al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7), catering
  Aula Główna 
 12:00 – 12:45   Otwarcie obrad i wystąpienia: J.M. Rektora Politechniki Świętokrzyskiej, Przewodniczącego KAiR PAN, Dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej.